Hledat Přihlásit se Poptávka CZ / EN / AR

Nová registrace

Kontaktní osoba
Fakturační adresa
Dodací adresa
Další nastavení
Přihlašovací údaje
Osobní údaje a marketing

Veškeré údaje, které zde zákazník uvádí podléhají ustanovením z.č. 101/2000 Sb., Zákona o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel. Provozovatel těchto stránek (který je zároveň provozovatelem elektronického obchodu) je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje provozovatele elektronického obchodu a aktualizovaný seznam kontaktů pro styk se zákazníky. Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí z.č. 101/2000 Sb., Zákonem o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatními právními předpisy platnými na území ČR.

Jsem si vědom/a všech výše uvedených skutečností a souhlasím s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele těchto stránek. Více informací.
Souhlasím se zasíláním marketingových materiálů od společnosti K-Drives CZ s.r.o. na výše uvedený e-mail. Více informací.
Mám zájem o trvalou spolupráci, kontaktujte mne ve věci návrhu odpovídajících cenových hladin.